he.wikisource.org
2003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018
JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
123456789101112131415161718192021222324252627282930

Most active pages
11 April 2018

UsersEditsRevertsDiffVolumeSizeTitle
239.6 k9.4 k9.4 kמעשה רוקח על המשנה/עדיות
11144 k140 k140 kהקתדרלה והבזאר/הקתדרלה והבזאר
361.1 k1.1 k1.1 kהקתדרלה והבזאר
227.7 k7.5 k7.5 kהקתדרלה והבזאר/מבוא
172.1 k2 k19 kעין משפט ונר מצוה/יבמות/פרק יב
117.9 k7.7 k39 kחוק מערכות תשלומים
131.6 k1.6 k6.5 kעין משפט ונר מצוה/יבמות/פרק יד
116.6 k6.5 k114 kחוק בנק ישראל
114.3 k4.2 k29 kתורה אור (חב"ד)/נח
121.7 k1.7 k8.7 kעין משפט ונר מצוה/יבמות/פרק יג
124.4 k4.3 k138 kחוק העמותות
121.7 k1.7 k18 kשולחן ערוך הרב אורח חיים תעה
22-5512 kחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה)
123.1 k3 k192 kחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
1230326.1 kמשנה סנהדרין ד דפוסים
121.3 k1.2 k75 kחוק הגנת השכר
112622622.4 kמלבי"ם על חבקוק ב יח
111.3 k1.3 k37 kפקודת התאונות ומחלות משלח-היד (הודעה)
12645647125 kתקנות המודדים (מדידות ומיפוי) 1988
111.2 k1.2 k116 kתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה)
111.2 k1.1 k162 kפקודת הפיצויים לעובדים
1157574.9 kמשנה סנהדרין ט דפוסים
1138387.3 kמשנה סנהדרין י דפוסים
1138385 kמשנה סנהדרין יא דפוסים
1279079082 kפקודת הנזיקין
111911915.9 kמהרש"א על הש"ס/הוריות/פרק ג
1161618.8 kמשנה סנהדרין ז דפוסים
11164164214דברים ה
11164164213שמות כ
11525223 kשולחן ערוך אבן העזר סדר חליצה
1136364.8 kמשנה סנהדרין ה דפוסים
1134344.8 kמשנה סנהדרין ח דפוסים
1116166.2 kמשנה סנהדרין ו דפוסים
11696969חוק פיקוח על מזון לבעלי חיים
1138386.6 kמשנה בבא בתרא ג דפוסים
1129293.4 kשולחן ערוך הרב אורח חיים תעד
12440440106 kפקודת הבנקאות
11221.9 kמהרש"א על הש"ס/קידושין/פרק א
11-227.4 kיסוד ושורש העבודה/ב/ו
12150150108 kחוק עבודת נשים
12-102226133 kחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים)
1210910925 kתקנות התכנון והבניה (תכנית איחוד וחלוקה)
1163163134 kחוק האפוטרופוס הכללי
127810276 kחוק נכסי נפקדים
12717114 kצו בדבר רכוש ממשלתי (יהודה והשומרון) (מס' 59)
12-42526 kחוק בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם
12373713 kתקנות זכויות הדייר בדיור הציבורי
1148748735 kתקנות לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים
1230309.6 kחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית)
11-48348363 kתקנות שירותי הובלה
122727123 kתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה ומיתקני מי שתיה)
12-203024 kחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
12162453 kתקנות הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמ…
1299211 kחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)
12-6824 kחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות
1139639631 kתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות)
120112509 kחוק השיפוט הצבאי
1225816 kחוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון
1202480 kחוק שירות המדינה (משמעת)
12-21444 kחוק שמירת הסביבה החופית
12-224369 kחוק ביטוח בריאות ממלכתי
12-225.2 kחוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
120878 kחוק שחרור על-תנאי ממאסר
12227.3 kחוק מירשם מילגות
120810 kחוק ארוחה יומית לתלמיד
1201817 kחוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם
12-1333 kחוק רישוי שירותי התעופה
122448 kתקנות הטיס (כלי רחיפה)
12-2252 kחוק חוזה הביטוח
1202218 kחוק-יסוד: נשיא המדינה
12-1353 kחוק השתלת אברים
121344 kחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס
120629 kפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)
120423 kצו עובדים זרים (סל שירותי בריאות לעובד)
1211122 kנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהן
12-11190 kחוק התקנים
12026.9 kתקנות נציב תלונות הציבור על שופטים
112231 kהלכות קטנות לרבינו אשר/מזוזה
11002 kעין איה על ברכות ז יא
1125425468 kחוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים
1119719728 kדברי המלך במועצה על ארץ-ישראל
11190190190חוק הפחתת תוספות פיגור שנוספו על קנסות הנגבים בידי המרכז לגביית קנסות אגר…
11177177177מנשר הממשלה בדבר הכללת קרקע הים והתת־קרקע של השטחים הסמוכים לחופי ישראל ב…
11147147147חוק גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות)…
11141141141תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים)
11130130130חוק־יסוד: תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה)
11125125125תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות מיתקנים וציוד)
11119119119תקנות אימוץ ילדים (כללים למתן הנחה למבקש באימוץ בין־ארצי)
11116116116חוק למניעת הונאה בספרי תורה ובמגילות בתפילין ובמזוזות
11108108108איחוד דברי־המלך במועצה בעניין הנתינות הארצישראלית
1164641.1 kתקנות מס הכנסה (החזר מס יתר)
11102102102תקנות ניירות ערך (פרטי מסמך רישום מבנהו וצורתו)
11103103107 kתקנות הדיג
11999981 kתקנות מס ערך מוסף
1197976.8 kתקנות סליקה אלקטרונית של שיקים (החלת הוראות לעניין מוסד פיננסי זר)
119696174 kחוק משק הגז הטבעי
11-878744 kחוק נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות
11868686חוק סיווג סימון ואיסור שידורים מזיקים
11848484שלטון צבא־הגנה לישראל בארץ־ישראל (מנשר מס' 1)
11848484מנשר שלטון צבא־הגנה לישראל בארץ־ישראל
11818181מנשר שלטון צבא־הגנה לישראל בירושלים
11818181שלטון צבא־הגנה לישראל בירושלים (מנשר מס' 1)
11767676תקנות־שעת־חירום (פיקוח על אניות)
11767676תקנות־שעת־חירום (פיקוח על כלי שיט)
11767676תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות־אבן)
11737373חוק קרן חינוך ארצות הברית־ישראל
11727272תקנון המועצה לחינוך ממלכתי־דתי
11717118 kתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר)
11707070צו זכות־יוצרים (האמנה העולמית)
116666269 kחוק תאגידי מים וביוב
11656565חוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו
1163631.8 kהודעה על קביעת ימי מנוחה לשאינם יהודים
11606060צו זכות־יוצרים (אמנת ברן)
11555555פקודת צבא־הגנה לישראל
11565656חוק־יסוד: מקרקעי ישראל
11525231 kחוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים)
11535353חוק השטחים התת־ימיים
11535353חוק מוות מוחי־נשימתי
11535353חוק מוות מוחי–נשימתי
11545454חוק־יסוד: חופש העיסוק
11545454חוק־יסוד: נשיא המדינה
11484854 kתקנות הסמים המסוכנים
11464646חוק־יסוד: משאל עם
11-434316 kתקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר)
11424211 kחוק חקירת סיבות מוות
11414141חוק־יסוד: הצבא
113333115 kתקנות הדיון בבתי-הדין הרבניים בישראל
11696913 kחוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער)
11707059 kחוק לצמצום השימוש במזומן
1120208.6 kתקנות החברות (הוראות מיוחדות לגבי חברות לתועלת הציבור שהן מוסדות לאומיים)
11191930 kתקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית)
11171755 kתקנות סדר הדין הפלילי
1114141.1 Mתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)
11101012 kחוק למניעת הטרדות של מוקדי חירום
11111168 kחוק הנהיגה הספורטיבית
1112125.2 kתקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת) (העברת נתונים ממאגר …
11101083 kחוק עזרה משפטית בין מדינות
11101045 kתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה)
11101029 kפקודת סדרי השלטון והמשפט
1110104.9 kפקודת שטח השפוט והסמכויות
118825 kחוק הספנות (עבירות נגד ביטחון השיט הבין-לאומי ומיתקנים ימיים)
118816 kחוק להגנת חיית הבר
11-99129 kתקנות המדידות (מדידות ומיפוי)
118817 kחוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט
116616 kחוק זאב ז׳בוטינסקי (ציון זכרו ופועלו)
117757 kחוק איסור אלימות בספורט
11668.3 kתקנון המועצה לחינוך ממלכתי-דתי
116620 kחוק להסדרת תוצרת אורגנית
11-393928 kתקנות הבטיחות בעבודה (נוחויות)
11-252521 kחוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים)
Graphique des modifications 11 April 2018
Graphique des utilisateurs 11 April 2018
Graphique des espaces de noms 11 April 2018