he.wikisource.org
20032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
123456789101112131415161718192021222324252627282930

Most active pages
11 April 2018

ViewsUsersEditsRevertsDiffVolumeSizeTitle
1.2 k00אל מלא רחמים
68500סידור תורה אור/ברכות השחר
68200עמוד ראשי
58400אגרת הרמב"ן
2239.6 k9.4 k9.4 kמעשה רוקח על המשנה/עדיות
33500סדר הנחת תפילין
20361.1 k1.1 k1.1 kהקתדרלה והבזאר
211144 k140 k140 kהקתדרלה והבזאר/הקתדרלה והבזאר
5227.7 k7.5 k7.5 kהקתדרלה והבזאר/מבוא
23000עלינו לשבח
8172.1 k2 k19 kעין משפט ונר מצוה/יבמות/פרק יב
3114.3 k4.2 k29 kתורה אור (חב"ד)/נח
4117.9 k7.7 k39 kחוק מערכות תשלומים
5131.6 k1.6 k6.5 kעין משפט ונר מצוה/יבמות/פרק יד
16500שיר של יום
16100מגילת העצמאות של מדינת ישראל/מנוקד
5121.7 k1.7 k18 kשולחן ערוך הרב אורח חיים תעה
3121.7 k1.7 k8.7 kעין משפט ונר מצוה/יבמות/פרק יג
4116.6 k6.5 k114 kחוק בנק ישראל
6124.4 k4.3 k138 kחוק העמותות
14500התקווה
14400פסוק המתחיל ומסתיים באות
5123.1 k3 k192 kחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
522-5512 kחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה)
12121.3 k1.2 k75 kחוק הגנת השכר
11000קריאת שמע
111.2 k1.1 k162 kפקודת הפיצויים לעובדים
10800משנה אבות ה כא
10500שולחן ערוך אורח חיים
10400קטגוריה:יחזקאל טז ו
10400סדר ספירת העומר
10400משנה אבות
41230326.1 kמשנה סנהדרין ד דפוסים
11696969חוק פיקוח על מזון לבעלי חיים
5112622622.4 kמלבי"ם על חבקוק ב יח
51279079082 kפקודת הנזיקין
911164164213שמות כ
4111.3 k1.3 k37 kפקודת התאונות ומחלות משלח-היד (הודעה)
9900תפילה לשלום המדינה
511164164214דברים ה
3111.2 k1.2 k116 kתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה)
3111911915.9 kמהרש"א על הש"ס/הוריות/פרק ג
511525223 kשולחן ערוך אבן העזר סדר חליצה
212645647125 kתקנות המודדים (מדידות ומיפוי) 1988
9100קטגוריה:משלי כד יז
9100קינת דוד
21161618.8 kמשנה סנהדרין ז דפוסים
21157574.9 kמשנה סנהדרין ט דפוסים
31138386.6 kמשנה בבא בתרא ג דפוסים
21136364.8 kמשנה סנהדרין ה דפוסים
21138387.3 kמשנה סנהדרין י דפוסים
21138385 kמשנה סנהדרין יא דפוסים
21134344.8 kמשנה סנהדרין ח דפוסים
8800שישה מיליון קטגורים (גדעון האוזנר)
21129293.4 kשולחן ערוך הרב אורח חיים תעד
21116166.2 kמשנה סנהדרין ו דפוסים
8500קריאת שמע של שחרית
8400מקרא
8300תלמוד בבלי
512440440106 kפקודת הבנקאות
511221.9 kמהרש"א על הש"ס/קידושין/פרק א
411-227.4 kיסוד ושורש העבודה/ב/ו
1712-102226133 kחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים)
7300תפילה לשלום חיילי צה"ל
122727123 kתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומיתקני מי שתייה)
7000ספר החוקים של מדינת ישראל
31163163134 kחוק האפוטרופוס הכללי
6500סנהדרין מו ב
312150150108 kחוק עבודת נשים
6400מקראות גדולות ויקרא
41210910925 kתקנות התכנון והבניה (תכנית איחוד וחלוקה)
6200משנה תורה לרמב"ם
6200משנה אבות א א
6200פרשת העקידה
6100משנה
3127810276 kחוק נכסי נפקדים
21148748735 kתקנות לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים
512-42526 kחוק בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם
211-48348363 kתקנות שירותי הובלה
61299211 kחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)
212717114 kצו בדבר רכוש ממשלתי (יהודה והשומרון) (מס' 59)
5900Π
312373713 kתקנות זכויות הדייר בדיור הציבורי
31230309.6 kחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית)
8112231 kהלכות קטנות לרבינו אשר/מזוזה
312-203024 kחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
312162453 kתקנות הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמ…
312-6824 kחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות
5600סידור ספרד חול שחרית
11190190190חוק הפחתת תוספות פיגור שנוספו על קנסות הנגבים בידי המרכז לגביית קנסות אגר…
21139639631 kתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות)
5500קטגוריה:ישעיהו נו ה
11177177177מנשר הממשלה בדבר הכללת קרקע הים והתת־קרקע של השטחים הסמוכים לחופי ישראל ב…
5500קיצור שולחן ערוך
5400מגילת העצמאות של מדינת ישראל
5400תפילת הדרך
6120112509 kחוק השיפוט הצבאי
61202480 kחוק שירות המדינה (משמעת)
5300חוק איסור הכחשת השואה
11147147147חוק גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות)…
211002 kעין איה על ברכות ז יא
11141141141תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים)
5121344 kחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס
512-225.2 kחוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
11130130130חוק־יסוד: תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה)
412-2252 kחוק חוזה הביטוח
4120810 kחוק ארוחה יומית לתלמיד
11125125125תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות מיתקנים וציוד)
31225816 kחוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון
5100משנה אבות עם ניקוד
312-224369 kחוק ביטוח בריאות ממלכתי
11119119119תקנות אימוץ ילדים (כללים למתן הנחה למבקש באימוץ בין־ארצי)
31202218 kחוק-יסוד: נשיא המדינה
312-21444 kחוק שמירת הסביבה החופית
31211122 kנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהן
31201817 kחוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם
312-1353 kחוק השתלת אברים
3120629 kפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)
312-1333 kחוק רישוי שירותי התעופה
312-11190 kחוק התקנים
3120423 kצו עובדים זרים (סל שירותי בריאות לעובד)
312227.3 kחוק מירשם מילגות
3122448 kתקנות הטיס (כלי רחיפה)
312026.9 kתקנות נציב תלונות הציבור על שופטים
11116116116חוק למניעת הונאה בספרי תורה ובמגילות בתפילין ובמזוזות
191114141.1 Mתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)
11108108108איחוד דברי־המלך במועצה בעניין הנתינות הארצישראלית
2120878 kחוק שחרור על-תנאי ממאסר
11102102102תקנות ניירות ערך (פרטי מסמך רישום מבנהו וצורתו)
31125425468 kחוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים
11868686חוק סיווג סימון ואיסור שידורים מזיקים
11848484מנשר שלטון צבא־הגנה לישראל בארץ־ישראל
11848484שלטון צבא־הגנה לישראל בארץ־ישראל (מנשר מס' 1)
11818181מנשר שלטון צבא־הגנה לישראל בירושלים
11818181שלטון צבא־הגנה לישראל בירושלים (מנשר מס' 1)
11767676תקנות־שעת־חירום (פיקוח על אניות)
11767676תקנות־שעת־חירום (פיקוח על כלי שיט)
11767676תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות־אבן)
11737373חוק קרן חינוך ארצות הברית־ישראל
11727272תקנון המועצה לחינוך ממלכתי־דתי
11707070צו זכות־יוצרים (האמנה העולמית)
11656565חוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו
11606060צו זכות־יוצרים (אמנת ברן)
41119719728 kדברי המלך במועצה על ארץ-ישראל
11565656חוק־יסוד: מקרקעי ישראל
11545454חוק־יסוד: חופש העיסוק
11555555פקודת צבא־הגנה לישראל
11545454חוק־יסוד: נשיא המדינה
11535353חוק מוות מוחי–נשימתי
11535353חוק השטחים התת־ימיים
Graphique des modifications 11 April 2018
Graphique des utilisateurs 11 April 2018
Graphique des espaces de noms 11 April 2018